วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

8 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

7 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(วันแรก)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ในการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้งานบริหารการศึกษาของ นักศึกษาปริญญาโท