วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอขอแสดงความยินดีรับพระราชทานโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประเทศ

การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

การจัดเวทีเสวนาพหุภาคี จังหวัดราชบุรี เวทีเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท้องถิ่นทุกองค์กร ในการร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี” ภายใต้โครงการ ACCESS School

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

ประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566