วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเตรียมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และสถานที่พักแก่ผู้มาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

จัดการแถลงข่าวงานศิลปหัดถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2