วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

PLC "พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียน และเรียนอย่างมีความสุข" เครือข่าย 5

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.สป.1 และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชม สพป.รบ.1

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 11/2565 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก โรงเรียน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี 2565

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายหรือโอน 38 ค.(2)

ตรวจคัดกรองข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1

ดร.ธีร์ฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม สพป.รบ.1

PLC "พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียน และเรียนอย่างมีความสุข" เครือข่าย 9

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่ 10/2565 และประชุมรอง.ผอ/ผอ.กลุ่ม

เปิดต้นแบบ "สวนผึ้งโมเดล" ปักหมุดอำเภอแรก “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”

ประชุมทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ/เครือข่าย อ.สวนผึ้ง/บ้านคา

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

สพป.รบ.1 เดินสายไฟพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ตลอดแนวโรงจอดรถยนต์

ประชุมทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ/เครือข่าย อ.ปากท่อ/จอมบึง

ประชุมทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ/เครือข่าย อ.เมือง/วัดเพลง

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1 - 4 สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่าย 4

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2565

ประชุมจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ประชุมทางไกลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับชมรายการพุธเช้าข่าว...สพฐ. ครั้งที่ 9

ประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการ “ชวนเพื่อนเยือนบ้าน ประจำปี 2565”

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 8 และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

"รองฯรังษิยา"เปิดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Kick-off สถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม 5 ส

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2565

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รอง.ผอ.เขตพื้นที่