วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เกษียณอายุราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปี 2565