วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วันที่สาม)

ดร.ฐาปณีฯประชุมคณะกรรมการเลือกแบบเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดร.บรรเจิดฯ ประชุมข้อราชการ รองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งนโยบายของ สพฐ. และแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมบุคลากร สพป.รบ.1

ดร.บรรเจิดฯให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านลำพระ

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำพระ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่าย 2 โรงเรียนวัดดอนตลุงฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 สนามที่1โรงเรียนบ้านห้วยยาง

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน(วันแรก)

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ภาพข่าวชุดที่2)

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯหารือการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผอ.สพป.รบ.1 มอบให้ ผอ.กลุ่ม ICT สอนฝึกปฏิบัติจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วย

ดร.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2565 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 33/2565

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2565

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.บรรเจิดฯร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ดร.บรรเจิดฯประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ จะเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน มามอบให้ราษฎรจังหวัดราชบุรี

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก 2/2565

ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอสวนผึ้ง

ดร.บรรเจิด มอบเงินสวัสดิการฯเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ