วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่ คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ขอเเสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566

การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25 และประชุมรอง ผอ./ผอ.กลุ่ม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (วันที่2)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (วันแรก)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566

การประชุมติดตามการนำเสนอข้อมูลการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ระยะที่ 2)

คณะกรรมการการตรวจสอบการดำเนินงานในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ดร.บรรเจิดฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดด่านทับตะโก

สพป.ราชบุรี เขต 1 ติดตามการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย การวางระบบแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

การปฎิบัติตนของผู้สอบแข่งขัน เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.ราชบุรี เขต 1 เรียกใช้บัญชี ครั้งที่ 3

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 2/2566)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมการพัฒนางานวิจัย และขับเคลื่อน โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ ศูนย์การเรียนต้นแบบ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จEF ของเด็กปฐมวัย

บรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพป.ราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฏร์บำรุง) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2566

บรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพป.ราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฏร์บำรุง) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2566

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง ใช้ Appication ThaiD

สถานที่สอบแข่งขัน เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ราชบุรี เขต 1

ขอขอบคุณ พลตรีสิรภพ ศุภวานิช รองเจ้ากรมการทหารช่าง และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้สนับสนุนมอบตู้น้ำดื่มให้โรงเรียนบ้านลำพระ

การประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1/2566)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาร่างหลักสูตร/ปรับหลักสูตร โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ และการพัฒนาศูนย์การเรียนต้นแบบ

สพป.รบ.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สพป.รบ.1 ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.รบ.1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Courseจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1

การประชุมการขับเคลื่อน ต้นแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ และการพัฒนาศูนย์การเรียนต้นแบบ เพื่อสร้างทางเลือกการศึกษาที่สอดคล้องกับเด็กเสี่ยงหลุดและเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การใช้ประโยชน์และประยุกต์การใช้งานสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่

การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

จัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมรับฟังกิจกรรมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5

ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 จำนวน 11 โรงเรียน

รับชมคลิปการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดน้ำพุฯ

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดบางกระ

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การประชุมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Amss++) ในเรื่องการลา และการขออนุญาตไปราชการ

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 16

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายที่ 5

โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ตืดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

สพป.ราชบุรี เขต 1 สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566

ประชุมสรุปปัญหาและทบทวน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงาน และกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (6/6/2566)

ประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำเข้าข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียนผ่านระบบ ZOOM

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับระดับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5/6/66

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4/6/66

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประชุมหารือข้อราชการ เรื่องการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2/6/66

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพป.ราชบุรี เขต 1 ปี 2566

สพป. ราชบุรี เขต 1 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จำนวน 133 ราย

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/6/66

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566

จัดประชุมคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาก่อนประถมศึกษา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลี ปี 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

สพป. ราชบุรี เขต 1 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี 2566 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 66 ราย

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566