วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

ให้การต้อนรับ** ดร.เกศทิพย์ ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้างานในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้างานในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ สังกัด สพป. ราชบุรี เขต 1

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ร้องเพลงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวันจักรี ปี 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

QR Code จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เดือนมีนาคม 2566

สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ #แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบและออกกลางคัน

ประชุมมอบหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน

ร่วมพิธีรับมอบอาคารพยาบาล โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครู(กรณีปกติ)

มจธ.และกสศ.หารือเรื่องZERO DROPOUT/การช่วยเหลือเด็กช่วงชั้นรอยต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานฯ

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

การช่วยเหลือเด็กออกนอกระบบ และเด็กออกกลางคัน ระดับจังหวัด

จัดทำข้อตกลง MOU สร้างเครือข่ายสภานักเรียน

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ สพป.รบ.1

สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดดอนแจง

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดเกาะลอย

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดดอนตลุง

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.วัดห้วยหมู

อบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.บ้านโป่งเจ็ด

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดฯ รร.น้ำตกห้วยสวนพลู

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รร.บ้านหนองโก