วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วันที่สาม)

ดร.ฐาปณีฯประชุมคณะกรรมการเลือกแบบเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดร.บรรเจิดฯ ประชุมข้อราชการ รองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งนโยบายของ สพฐ. และแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมบุคลากร สพป.รบ.1

ดร.บรรเจิดฯให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านลำพระ

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านลำพระ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่าย 2 โรงเรียนวัดดอนตลุงฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 สนามที่1โรงเรียนบ้านห้วยยาง

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน(วันแรก)

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

สพป.ราชบุรี เขต 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ภาพข่าวชุดที่2)

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ดร.บรรเจิดฯหารือการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผอ.สพป.รบ.1 มอบให้ ผอ.กลุ่ม ICT สอนฝึกปฏิบัติจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วย

ดร.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2565 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 33/2565

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2565

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.บรรเจิดฯร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ดร.บรรเจิดฯประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมการต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ จะเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน มามอบให้ราษฎรจังหวัดราชบุรี

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก 2/2565

ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพการใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอสวนผึ้ง

ดร.บรรเจิด มอบเงินสวัสดิการฯเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทำบุญอาคารโดมอเนกประสงค์ สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยจัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน และร่วมกันทำทักษิณานุประทาน อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

ดร.บรรเจิดฯ ผอ.สพป.รบ.1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 6 คน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 1/2565

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “โครงการส่งเสริม พัฒนาการอ่านและเขียน”

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

ขอชื่นชมบุคลากรในการดำเนินการด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 4

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 32

ขอชื่นชมบุคลากรในการดำเนินการด้านบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 4

อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคกลางรุ่น 5

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2565

ร่วมมือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

ฝึกปฎิบัติ : แนวทางและเทคนิคการเขียนโครงการสำคัญตามปัจจัยความสำเร็จตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับระบบ eMENSCR

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แสดงความยินดีกับ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565

ดร.ขวัญสุดาฯ ประธานการประชุม PLC กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37 และประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 31 สพป.ราชบุรี เขต 1

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผอ.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.บรรเจิดฯพบปะพูดคุยกับบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ "โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36

นายก อบต.ดอนตะโก มอบแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ มารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ผ่านระบบออนไลน์ Goodgle Meet

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ดร.บรรเจิดอุ่น มณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.ราชบุรี

ผอ.บรรเจิด อุ่นมณรัตน์ ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สพป.รบ.1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนพักนอน ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง

คณะข้าราชการครูโรงเรียนวัดวรจันทร์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เดินทางเข้ามอบแจกันดอกไม่้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์

ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพป.รบ.2 และ ผอ.สพป.สพ.1

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 และประจำปี 2564

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูก เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ให้การต้อนรับ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

30 กันยายน 2565 บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมส่งและอำลา นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ในวาระปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปี 2565

29 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เกษียณอายุราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565

การประชุมการจัดทำ VDO รายงานผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญา“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขนาก

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 1. โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)​ 2. โรงเรียนวัดหนองตาหนอง 3. โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)​

การติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 29 และการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มและ ผอ.หน่วย ครั้งที่ 25

การการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 1. โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)​ 2. โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ซุ้น​ เลื่อนพิมพ์​ ประชาสามัคคี)​ 3. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดห้วยตะแคง

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดแคทราย

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)

การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ สพป.ราชบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับชาติ

การประชุมคณะกรรมการการจัดทำ VTR สถานีแก้หนี้ครู สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผ่านกระบวนการทักษะชีวิต” ครั้งที่ 1/2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้ความรู้ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ แก่ นศ.ป.โท

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 27/2565 และ เวลา 09.00 น.การประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอง ฐาปณีฯ รอง ผอ.สพป.รบ.1 เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ และกิจกรรมจิตอาสา 904

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นศ.ป.โทฝึกประสบการณ์กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบการประชุมZoom Meeting

ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศีกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม “จิตอาสาทำดีถวายในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การอบรมหลักสูตร "ทักษะอาชีพไฟฟ้าเบื้องต้น" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 25

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ ZOOM

ผอ.สพป.รบ.1 ร่วมเปิดอาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

ประชาสัมพันธ์ ร่วมเชียร์ ร่วมชม ร่วมแชร์ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จากการประกวดคลิปวิดีโอ "พลเมืองวิถีใหม่" ระดับขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)

การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง สพป.รบ.1 และ สพป.กจ.1

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกนักเรียนโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565

ร่วมประชุมทางไกลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในหัวข้อ พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียนและเรียนอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒ (ระหว่างเทอมที่ ๒) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิด ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำเสนอการจัดทำข้อมูล OIT ของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ google meet

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร" รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง รับการประเมินและให้การต้อนรับคณะกรรมการ

6 กรกฎาคม 2565 ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ค่าย "เยาวชนรักษ์พงไพร" รุ่นที่ 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 6 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่า จังหวัดราชบุรี

6 กรกฎาคม 2565 สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23 การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ