วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น