วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น