วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมให้การศึกษา เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น