วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

ดร.บรรเจิดฯให้การสัมภาษณ์ออนไลน์โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ : การส่งผ่านความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมสู่ห้องเรียน" ของสถาบันการเรียนรู้ มจธ. ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น