วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประเมินบุคคลเพื่อขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น