วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น