วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รองผอ.เขตฯลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 รงเรียนวัดเขาไก่แจ้ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น