วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

4 มกราคม 2565 สพป.รบ.1ดำเนินการให้บุคลากรในสำนักงาน ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น