วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือทุกท่าน ในการมาติดต่อราชการเรื่องต่างๆ ขอให้ท่านสัญจรเข้า-ออก ให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎจราจรที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น