วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมข้อราชการ รอง.ผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามนโยบาย สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น