วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการที่ปรึกษา(coaching) เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น