วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 27/2565 และ เวลา 09.00 น.การประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น