วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

สพป.รบ.1 คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... ฉบับ ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น