วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ หัวข้อคำขวัญ หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น