วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น