วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น