วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการตรวจ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น