วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” และ “สุขาดี มีความสุข”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น