วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น