วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น