วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมจินตคณิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น