วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายยรรยงค์ฯ ประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น