วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจําปี 2565 ผ่าน Google Meet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น