วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาครูวิทยากรเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง กลุ่มที่ 3 ค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น