วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือจังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น