วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีปิดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น