วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูก เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น