วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคกลางรุ่น 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น