วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น