วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ผ่านระบบออนไลน์ Goodgle Meet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น