วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สพป.รบ.1 จัด"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น