วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดร.บรรเจิดฯ ประชุมข้อราชการ รองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งนโยบายของ สพฐ. และแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น