วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น