วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สนามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น