วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ภาพข่าวชุดที่2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น