วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนางานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น