วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น