วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น