วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น