วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น