วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น