วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น