วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 (ตามความสมัครใจ) ครั้งที่ 2/2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น